Všeobecné informace

Díky Evropskému sociálnímu fondu, prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státnímu rozpočtu ČR můžeme ještě více podporovat Vaši zaměstnanost a orientaci na trhu práce.

JIHOMORAVSKÉM KRAJI realizujeme speciální projekt, který se zaměřuje na podporu zaměstnanosti osob do 25 let, proto náš projekt nese název POTENCIÁL 25.

 

Potenciál 25 se zaměřuje na poskytování podpůrných aktivit pro celou skupinu osob do 25-ti let, která se dále pro účely projektu člení na podskupiny:

  1. Nekvalifikované osoby;
  2. SŠ vzdělané osoby;
  3. VŠ vzdělané osoby.